Geri Anasayfa

Detay

Hasan Kafi Al- Skhisari Albosnevi’nin (Vefat 1025 H) Dini, Siyasi ve Edebi çalışmaları
(Religious, Political and Literate Works of Hasan Kafi El-akhisari Albosnevi (Death 1025 H) )

Yazar : Husain ASWAD    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2017

Sayı : Volume 12 Issue 2

Sayfa : 23-38

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.9942

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hasan KAFİ EL- AKHİSARİ Arapça, Türkçe ve Boşnakça olmak üzere üç dilde yazan Hicri 11. Asrın en önemli İslam alimlerindendir. İstanbul ile Bosna arasında hayatını sürdürdü. Osmanlı ordusunun bazı savaşlarına katıldı, ayrıca Osmanlının zayıf düştüğü döneme rastladı. El- Akhisari hayatının çoğunu kadılık, ilim tahsili ve öğretmenlikle geçirdi. İslam Fıkhı, Felsefe, Edebiyat, Mantık, Siyaset bilimi gibi Farklı alanlarda hayatının büyük bir kısmını geçirdi. Dolayısıyla bu Araştırmamda adından, soyundan ve hayatından bahsedeceğim. Ayrıca dini, siyasi ve edebi alanlarda çalışmalarına yer vereceğim. En meşhur kitapları ve el yazmalı olanlarını ve bulunduğu yerlerden bahsedeceğim. Bu araştırmayı tercih etme sebeplerimden, El-Akhisari’nin ilmi, edebi ve görüşleri ile ilgili çalışmalarının az olmasıdır. Halbuki kendileri Osmanlı Devleti’nin değerli alimlerindendir. Farklı dillerde yazan asrının en önemli alimlerindendir. Özellikle İslam dini ve siyaset biliminde yazmıştır. Buna rağmen Türkçe ve Arapça yazılan eserlerde hayatı ile ilgili yazılar bulunmamaktadır. Kendisi ile ilgi araştırma veya makaleler yazılmamıştır. Tezin Amacı: bu araştırma Hasan Kafi El – Akhisari’nin Dini, Siyasi ve Edebi alanlarda yaptığı çalışmalar üzerinde durmak ve en önemli Kitap ve el yazmalarını belirtmektir. Ayrıca birçok insanın bilmediği bu ilim erbabını gün yüzüne çıkarıp tanıtmaktır. Araştırma Metodu: bu araştırma El-Akhisarinin basılmış ve elyazması kitaplarını araştırarak kendisine has ilmi çabalarını özetlemektir. Ayrıca El-Akhiarinin fikir ve görüşlerini özetlemek için kitaplarının kapsamını okuyarak cüzi analizi itimat etmektir.

Anahtar Kelimeler
Hasan KAFİ, AKHİSARİ, İslam Fıkhı, Felsefe

Abstract
Hasan KAFİ EL- AKHİSARİ is one of the most important Islamic scholars of Hijri 11th century, narrating in three languages including Arabic, Turkish and Bosnian. He continued his life between Istanbul and Bosnia. He participated in some wars of the Ottoman army, however came across the weak period of the Ottoman Empire. El- Akhisari spent most of his life as muslim judge and in science and teaching. He lived out most of his life in different fields such as Islamic Law, Philosophy, Literature, Logic, Political science. So in this research, I will talk about his occupation, lineage and life. I will also include his studies in religious, political and literary fields. I will mention his most famous books and manuscripts and the places where they are. One of the reasons that I prefered to make this study is that studies regarding El-Akhisari's science, literature and thoughts are very few. However, he is one of the most valuable scholars of the Ottoman Empire. He is one of the most significant scholars of the century narrating in different languages. He especially wrote about Islamic religion and political science. Despite this, there are no texts about his life in the works written in Turkish and Arabic. There are no researches made and articles written about him. The aim of the thesis: The purpose of this research is to discourse Hasan Kafi El – Akhisari' s studies on religious, political and literary fields and to mention the most important books and manuscripts. In addition, it is to introduce and reveal this scientific expert that many people do not know. Research Method: This research summarizes El-Akhisari's own scientific endeavors by researching his printed and handwritten books. However, in order to summarize El-Akhiari's ideas and views, it relies on small analysis by reading the contents of his books.

Keywords
Hasan KAFİ, AKHİSARİ, Islamic Law, Philosophy, Literature