Geri Anasayfa

Detay

Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sarılmak Romanını Tahlil
(The Analysis of Sarılmak Novel Written by Hüzeyme Yeşim Koçak )

Yazar : Nurullah ÇETİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 83-92

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2667

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın, Sarılmak ( Ankara 2011) adlı romanı, bireysel ve evrensel yapılardan oluşan iki paralel unsur üzerine kurgulanmış. Yüzey yapıda beş kişilik bir ailenin, evin hanımının hastalığından kaynaklanan sıkıntılı, dramatik ve trajik hayatı, derin yapıda ise 1970’li yıllar Türkiye’sinin siyasi, kültürel ve toplumsal değişim sancılarının değişik toplumsal kesitlerin gündelik yaşantılarındaki ve bakış açılarındaki tezada dayalı olarak sergilenmesi vardır. Hüzeyme Yeşim Koçak’ın, Sarılmak ( Ankara 2011) adlı romanı, bireysel ve evrensel yapılardan oluşan iki paralel unsur üzerine kurgulanmış. Yüzey yapıda beş kişilik bir ailenin, evin hanımının hastalığından kaynaklanan sıkıntılı, dramatik ve trajik hayatı, derin yapıda ise 1970’li yıllar Türkiye’sinin siyasi, kültürel ve toplumsal değişim sancılarının değişik toplumsal kesitlerin gündelik yaşantılarındaki ve bakış açılarındaki tezada dayalı olarak sergilenmesi vardır.

Anahtar Kelimeler
Hüzeyme Yeşim Koçak, Sarılmak, hastalık romanı, toplumsal değişim, 1970’li yıllar Türkiye’si

Abstract
The Turkish novelist Hüzeyme Yeşim Koçak, had written a novel called Sarılmak (2011) and has won the 2011 professional writers union which called İLESAM and Akçağ publishing house award for best novel of the year. This novel includes an overview of the major cultural, political, social and religious events and trends in Turkey in the 1970s.

Keywords
Hüzeyme Yeşim Koçak, Sarılmak, novel of disease, social change, Turkey in the 1970s.