Geri Anasayfa

Detay

“Kendi Mezarını Kazan Adam” Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı
(The Oak Tree As a Symbol of the Uniqueness, Firend and Shelter in the Story of "Kendi Mezarını Kazan Adam/ A Man Digging His Own Grave" )

Yazar : Mehmet GÜNEŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1415-1422

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2666

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Meşe ağacı dünya kültüründe olduğu gibi, Türk kültüründe de kutsal anlam ifade etmektedir. “Kendi Mezarını Kazan Adam” başlıklı hikâyede tabiata bağlı yaşayan Mehmet Ağa adlı kişi, tabiatın makineleşme ve beton yığınlarıyla kirletilmesine tepkilidir. Yalnızlığa itilen Mehmet Ağa’nın sırdaşı ve sığınağı “tekliğin simgesi” olan meşe ağacıdır. Bu yazıda Mehmet Ağa’nın çok sevdiği arazisinin betonlaşmasına engel olmak için nasıl bir yöntem izlediği ve onun şahsında meşe ağacının nasıl bir anlam ve işleve sahip olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
hikâye, tabiat, ağaç, mezar, teklik, simge, sığınak

Abstract
Oak tree in the world, such as culture, Turkish culture is a sacred meaning. “Kendi Mezarını Kazan Adam” ("Digging Your Own Grave Man”) the title story, a man named Mehmet Aga, who were dependent on nature, nature is reactive contamination of mechanization and concrete piles. Mehmet Aga's confidant, and shelter, "Uniqueness of the icon," the oak tree. In this article, Mehmet Aga how a method is followed in order to prevent land turnarounding of the concrete structure and oak tree how to have a meaning and function were assessed.

Keywords
story, nature, tree, grave, uniqueness, symbol, shelter