Geri Anasayfa

Detay

Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200s. ISBN: 978-975-635570-1
(Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (Review-Criticism Text), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200 pages, ISBN: 978-975-635570-1 )

Yazar : Label    Label

Türü : Diğer

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 2013-2015

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2644

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet

Anahtar Kelimeler

Abstract

Keywords