Geri Anasayfa

Detay

Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi
(Sound Groups and Vocalisation of Sound Groups in Turkish Language )

Yazar : Süleyman Kaan YALÇIN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1597-1622

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2624

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Türkçede ünlü ve ünsüzlerden oluşan birden fazla sesin bir araya gelerek oluşturduğu ses grubu yapılarına rastlanılmaktadır. Bu ses grupları zamanla kendi içerisinde barındırdıkları ünsüzlerin düşmesi veya erimesiyle ikiz ünlülere, ikincil uzun ünlülere ve bazen de normal veya kısa süreli ünlülere dönüşerek ünlüleşme temayülü gösterirler. Bu çalışmada Türk dilinin çağdaş lehçelerinde görülen ses gruplarına ve bu ses gruplarının ünlüleşme özelliğine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Ses grupları, ünlüleşme, çağdaş Türk lehçeleri

Abstract
In Turkish, more than one consonant and vowel sound come together formed sound group structures come across. These sound groups tend to vocalisation by transforming dipthongs, secondary long vowels and sometimes normal or short time vowels by consonant reductioning in itself in time. In this study, sound groups in contemporary Turkic dialects and vocalisation properties of these sound groups will be discussed.

Keywords
Sound groups, vocalisation, contemporary Turkic dialects.