Geri Anasayfa

Detay

El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Geçen Deyimler
(The Idıoms in the El-Ferec Ba’de’ş-Şidde )

Yazar : Muhammet Fatih ALKAYIŞ  Ahmet Turan DOĞAN  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 461-487

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2618

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Sıkıntıdan sonra gelen rahatlama anlamını taşıyan El-Ferec Ba’de’ş-Şidde, 15. yüzyılda Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiş bir eserdir. Sade bir dille ve nesir tarzında yazılan, aynı zamanda Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerini de yansıtan bu eserde çok sayıda deyim kullanılmıştır. Bu deyimlerin büyük çoğunluğu çeşitli ses değişikliklerine uğrayarak günümüze ulaşırken, bir kısmı da bugün tamamen kullanımdan düşmüştür. Bunun yanında, bazı deyimlerin ise öncekinden farklı bir isim veya yardımcı fiil alarak kullanıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde, Deyimler, Eski Anadolu Türkçesi.

Abstract
The El-Ferec Ba’de’ş-Şidde which has a meaning of relief coming after an annoyance is a book that translated to Turkish language from Persian in 15. century. There are many idioms in this book which was written by a simple language and prose style, and also reflecting the characteristics of The Old Anatolian Turkish language. The majority of these idioms exposing to some phonetical changes have reached today, but some of them disappeared. And also some idioms are used whith a different noun or auxiliary verb today.

Keywords
The El-Ferec Ba’de’ş-Şidde, Idioms, The Old Anatolian Turkish.