Geri Anasayfa

Detay

Hakikati Yeterice Savunmak: Sultan Rayev
(Defending enough the Truth: Sultan Rayev )

Yazar : Orhan SÖYLEMEZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 93-99

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2616

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada Kırgız yazar Sultan Rayev’in “güneşi tutan çocuk” adlı hikâyesi incelenecektir. Sultan Rayev’in hikâyesindeki Sovyet döneminde sistem tarafından ötekileştirilen/mankurtlaştırılan insanlar karşısında saf ve temiz kalmış bir çocuğun trajik öyküsü anlatılmaktadır. Öyküde özellikle gizlenen hakikat ve geleneklerinden koparılan bireylerin durumu aktarılır. Kolhoz başkanı Basıt Reis’in, ölüm döşeğindeki şuur kaymaları ve bu anlarda kendi mezarını kazan Çoban ile karşılaşması ilginç bir hadise olarak yer almaktadır. Çoban hayatta iken inandığı hakikati yeterince savunamadığı için toprak kendisini kabul etmemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sultan Rayev, Güneşi Tutan Çocuk, Ötekileşme, Mezarlık, Anabeyit, Hakikat

Abstract
This work examines “The Child who holds the Sun” the long story of Sultan Rayev from Kirgizistan. In his work the writer narrates the tragic life of a child who kept his innocence and purity among those others made by the Soviet regime. The social situation of i

Keywords
Sultan Rayev, The Child who holds the Sun, Otherness, Cemetary, Anabeyit, Truth