Geri Anasayfa

Detay

Sovyet ve Dünya Edebiyatı Bağlamında Cengiz Aytmatov Fenomeni
(The Phenomenon Of Chyngyz Aitmatov in the Context of Soviet and World Literatures )

Yazar : Kamil Veli NERİMANOĞLU    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 69-73

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2610

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Cengiz Aytmatov eserlerinin dünya edebiyatında bir güneş gibi doğmasıyla birlikte okuyucuların gönül dünyasını aydınlatıp estetik ve sanat duygularını harekete geçiren dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından biridir. O, Sovyet döneminde yetişen dünya çapındaki yazarlardan biridir. Yazmış olduğu eserleri takdir eden Sovyet yetkilileri onun değerini daima bilmiş ve kitaplarını bütün dünyaya tanıtmıştır. Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla, Kırgızistan’ın bağımsızlığı kazanmasıyla Cengiz Aytmatov gerek kendi ülkesinde gerekse Türk dünyasında “büyük yazar” kimliğiyle en çok okunan ve beğenilen yazar unvanına sahip olmuştur. Edebiyat alanındaki başarısını ülkesinin sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarıyla ilgilenerek, gerçekçi çözümler ortaya koyarak devam ettirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Cengiz Aytmatov, Sovyet edebiyatı, dünya edebiyatı, eserler.

Abstract
Enlightening the heart world of readers and stimulating their aesthetic and artistic emotions with the rising of his works like a sun in the world literature, Chyngyz Aitmatov is one of the greatest writers of all time in the world literature. He is one of the worldwide writers trained in the Soviet period. Soviet authorities appreciating the value of his works always knew his value and introduced his books to the world. With the dissolution of the Soviet Union and Kyrgyzstan’s becoming independent, Chyngyz Aitmatov assumed the title of the mostly-read and most favorite writer with his “great writer” identity both in his country and in the Turkic world. His success in the field of literature continued by dealing with the social, economic and societal problems of his country and putting forth realistic solutions to them.

Keywords
Chyngyz Aitmatov, Soviet literature, world literature, works.