Geri Anasayfa

Detay

Dede Korkut’ta Bir Kelime Bir Anlam:
(One Meaning of a Word in the Book of Dede Korkut )

Yazar : Muammer Mete TAŞLIOVA    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1205-1210

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2591

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Dede Korkut Hikâyeleri Türk kültürünün önemli kaynakları arasındadır. Şiir ve hikâye bir aradadır. Türkiye'de ve yurt dışında kitap hakkında birçok yayın yapılmıştır. Roman ve masal versiyonları hazırlanmıştır. Opera ve tiyatro örnekleri de bulunmaktadır. Televizyon dizisi biçiminde yeni denemeler de yapılmaktadır. Klasik Türk halk hikâyeciliğinin de kaynağı sayılır. Türk kültürüne ve edebiyatına ait önemli konulara kaynaklık etmektedir. Fakat müzikalite yönüyle henüz yeterince ele alınmamıştır çünkü şiiri müzikle düşünmek gerekmektedir. Kelime yapısı olarak da çeşitlilik gösterir. Farklı lehçe özellikleri bir aradadır. Fakat bu ahengi sağlayan bir unsurdur. Eski yazılı metin olduğu için bazı kelimeler farklı biçimlerde okunmuştur. Bu makalede bir kelime üzerinde durulmaktadır. Kelimenin farklı okunuşları bulunmaktadır. Kelime hakkında farklı anlamlar öne sürülmüştür. Makalede bu anlamlar üzerinde durulacaktır. Ayrıca yeni bir anlam önerisi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Dede Korkut’ta kelime, uyku ve uyumak, eğlence, şiir teorisi, yazılı kültür.

Abstract
Dede Korkut Stories are among the important sources of Turkish culture. Poetry and story come together. Many publications have been made about the book in Turkey and abroad. Samples were prepared versions of novels and tales. There are also examples of opera and theater. New experiments are made in the form of television series. Considered the source of the classic Turkish folk storytelling. Turkish culture and literature is the source of the important issues. But musicality aspect is not dealt with yet sufficiently because the music needs to be considered poems. Word structure varies as. Different dialect, a combination of features. But this harmony is a factor that. The oldest written text to be read some words in different ways. This article focuses on a word. There are different readings of the word About the different meanings of the word have been suggested. This article will focus on the meanings. In addition, the proposal will be a new meaning.

Keywords
A word in the Dede Korkut, sleep and sleep, entertainment, the theory of poetry, written culture