Geri Anasayfa

Detay

Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem
(Cem: The First Comic Book in Western Sense in The Development of Turkish Humour )

Yazar : Nermin YAZICI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1299-1313

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2588

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Osmanlı modernleşmesinde son derece önemli bir rol oynayan basın, pek çok türün ortaya çıkmasında, Batılı türlerin ve anlayışların tanınmasında ve yaygınlık kazanmasında önemli rol oynamıştır. Yazılı mizah ürünlerinin ortaya çıkmasında ve modern mizah anlayışının gelişmesine de yazılı basın öncülük etmiştir. Sözlü gelenek ve geleneksel tiyatronun köklü birikiminden de yararlanan yazılı mizah, özellikle II. Meşrutiyet döneminde modern mizah anlayışına evrilir. Karikatürün dergilerde yerleşmesi, bireysel üslup ve ironi yüklü yaklaşımlar bu dönemde ağırlık kazanır. Sözlü mizah ve geleneksel tiyatro anlayışının uyum kazandıran, yalınkat karakterizasyonu modern mizah anlayışla birlikte dönüşmeye başlar. Cem dergisi, II. Meşrutiyet dönemi mizah dergileri içerisinden hem karikatürleriyle hem de döneme ilişkin tutumundaki mizahi anlayışla Batılı anlamda ilk mizah dergimiz olarak temsil edici bir özellik gösterir.

Anahtar Kelimeler
Mizah, II. Meşrutiyet, Basın, Cem, Dergi

Abstract
Media played a significant role in the modernization of Ottoman society and caused westernized styles and methods be recognized and adopted. Media also pioneered in the production and development of comic books and works. Making use of both the earnings of traditional theatre and oral story telling tradition, the media evolved into modern humour concept during the period of Second Constitutional Monarchy. It was during this period that caricatures became a common practice in the newspapers and ironic i

Keywords
Humour, media, journal, Cem, Second Constitutional Monarchy