Geri Anasayfa

Detay

Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi
(Tales Told To Night: Function of The Surreal In Fantastic Narratives )

Yazar : Ebru BURCU YILMAZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1315-1328

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2587

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Gerçeği estetize ederek farklı görünümler içinde dönüştürme gücüne sahip olan sanat, edebî metinlerde de okuyucuya, mecaz ve fantastikle farklı âlemlerin kapılarını açar. Masalsı bir dünyada, alışılmışın dışında bir serüvenle karşımıza çıkan insan, gerçekle büyülü olanın iç içe geçtiği fantastik bir dünyada doğaüstü güçlerin sınamasından geçer. Ruhsal bütünlüğe ulaşma yolunda gerçekleştirilen bu maceranın gerek edebi gerekse kutsal metinlerdeki görüntüleri, ruhsal yapıyı aydınlatmak için simge dilinin kapalı anlam dünyasıyla birlikte sunulur.Bu çalışmamızda, gerçeküstünün , fantastik anlatılardaki işlevini örneklerden hareketle yorumlamaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Fantastik, masal, bilinçaltı, gerçeküstü, anlatı, roman.

Abstract
The art, which has the power of to transform real by esthetizing, opens a door to metaphoric and fantastic different worlds in literary texts. In a fabulous world, man who is met in an extraordinary adventure is tested by supernatural powers in a fantastic world which is nested by real and magical things. In the object of to reach spiritual integrity, this adventure is presented in an explicit world of the symbolic language to clarify the spiritual structure and images in both literary and holy texts. In this work we try to interpret functionality of the surreal in narratives with samples.

Keywords
Fantastic, tale, subconscious, surreal, narrative, novel.