Geri Anasayfa

Detay

Sevim Burak'ın Küçürek Öykücülüğü
(The Shorty Storytelling of Sevim Burak )

Yazar : Ahmet KILINÇ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1983-1994

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2584

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Türk edebiyatında yeni bir tür olan küçürek öyküler bireyi varoluş problemleriyle birlikte ele alır. Bu açıdan derin felsefi mesajlar içeren küçürek öyküler günümüz insanının modern anlatım aracıdır. Özgürlük, bireyin kendini tanıması ve varoluşunu gerçekleştirmesi için temel bir olgudur. Özgürlüğün kısıtlanması veya yok edilmesi bireyde kendini tanıyamama, iletişimsizlik, yalnızlık ve yabancılaşma gibi varoluşsal problemlere yol açar. Yaşamını sanatına yansıtan Burak, gündelik olayları öykülerine konu edinir. Küçürek öykülerini farklı şekillerde oluşturan Burak için önemli olan neyi değil nasıl anlattığıdır. Zaman-mekân, birey-toplum gibi kavramlar üzerinde yoğunlaşan yazar, bu kavramları sorgular niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Küçürek öykü, varoluş, özgürlük, birey

Abstract
The shorty story, which is a new kind in the Turkish literature, deals with the i

Keywords
Shorty story, existence, freedom, individual.