Geri Anasayfa

Detay

Türk Edebiyatı’nda Hileci Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca ve Klasik Çin Edebiyatı’nda Sunwukong(孙悟空):Karşılaştırmalı Bir Analiz
(Nasreddin Hodja As A Trickster Figure in Turkish Literature and Xiyoujı's (西游记) Sunwukong(孙悟空)in Chinese Literature: A Comparative Analysis )

Yazar : Ömer ŞENER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1741-1748

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2575

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu makalede Türk Edebiyatı'ndaki Nasreddin Hoca karakteri Çin Edebiyatı'ndaki Sunwukong karakteri ile benzerlikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Nasreddin Hoca'nın kendine özgü bir hileci figür (trickster)olduğu argümanı savunulmuştur. Önce hileci figürün tanımı yapılmış, genel karakteristik özellikleri Dünya Edebiyatı'ndan örneklerle ortaya konulmuştur. Devamında Nasreddin Hoca'nın bir hilebaz arketipine uyup uymadığı tartışılmış, ne tür bir hileci figür olduğu irdelenmiştir.Buna ek olarak, Çin Edebiyatı'nın dört büyük klasik romanından olan Xiyouji eserinde yer alan Sunwukong hileci figürü ile mukayeseler yapılmış, Sunwukong ve Nasreddin Hoca'nın karakter gelişimi ve dönüşümü yaşayıp yaşamadıkları analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
hileci figür, Çin Edebiyatı, Sunwukong, Batı'ya Yolculuk, Türk Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı, Nasreddin Hoca fıkraları.

Abstract
This article sets out to analyse Nasreddin Hodja as a Turkish literary character, along with the Chinese trickster figure Sunwukong, from a comparative aspect. It argues that Nasreddin Hodja,a prominent figure in Turkish oral and written literature, is a unique trickster figure with an ethical character, who shares a number of common characteristics with the Chinese trickster figure Sunwukong. In the article, first a definition of what a trickster figure means is made, and examples are given from World Literature to demonstrate the general characteristics of trickster figures. Then a discussion follows about whether Nasreddin Hodja fits the definition of a trickster archetype, and a critique is made of previous researches on the subject matter. Furthermore, comparisons are made between Sunwukong as he is depicted in Xiyouji, one of the four novels of classical Chinese literature, and whether the two characters went through a character transformation is analysed.

Keywords
trickster figures, comparative literature, Turkish literature, Chinese literature, Journey to the We