Geri Anasayfa

Detay

Ramazan Korkmaz Üzerine Bir Heidegger Okuması: ‘Dasein’ın İçinden Seslenmek
(A Heidegger's reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein' )

Yazar : Adem POLAT    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1705-1714

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2573

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu makalede, Ramazan Korkmaz’ın edebî eser merkezinde yazdığı çeşitli eleştiri ve değerlendirmeler, varoluşçu felsefenin önemli temsilcilerinden Martin Heidegger’in ‘Dasein’ varlık tasarımıyla metinlerarası perspektifte ilişkilendirilmiştir. Bu ilişkilem, edebiyat ve sanat gibi insani ifade biçimlerinin varlık, dünya ve gerçeklik olguları bağlamında ne şekil parelellik gösterdiğini aydınlatabilmek bakımından önemlidir. Dolayısıyla Korkmaz ve Heidegger arasında tesis edilebilecek bir düşünsel münasebet, metinlerarasılık açısından varlık bilgisine yönelik bazı kavramların değişik tarzdan çözümlenmesinin, her iki şahsiyet için bir evrensel gerçeğe isabet etmesi bakımından çoğaltılabilir bir sorgulama etkinliği olacaktır.

Anahtar Kelimeler
varlık, Dasein, dünya, metinlerarasılık, yurtsuzluk, yozlaşma

Abstract
In this article, a variety of literary critism and reviews of Ramazan Korkmaz were associated with intertextual perspective of "Dasein" written by Martin Heidegger, one of the important representatives of the existentialist philosophy.This relationship is important in terms of enlightening the figures that show literary and artistic forms of expressian, the world and the context of the facts of reality.Accordingly an intellectual relationship allocated between Heidegger and Korkmaz will be a questioning activity for both personalities in terms of the effectiveness of a universal truth and for resolving some of the concepts of knowledge assets in terms of intertextuality.

Keywords
asset, Dasein world, intertextuality, rootlessness, degeneration