Geri Anasayfa

Detay

Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış
(Yahya Kemal’s Süleymaniye’de Bayram Sabahı Poetry of Time a Dialectical Perspective )

Yazar : Mutlu DEVECİ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 715-729

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2571

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İnsan için en büyük gerçeklik ve eşitlik olan zaman, diyalektik bir süreç olarak farklı boyutlarıyla tanımlanır. Çalışmada, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” şiirinden hareketle niceliksel ve niteliksel boyutlarıyla ele alınan zaman, bireysel ve sosyal algılar ışığında analiz edildi. Zaman, varoluşsal durumların izdüşümünde algılandığında sosyal zaman nitelik kazanarak yerini bireysel algıya bırakır. Şimdiki zamanın yapıcısı durumundaki tarih ve hatıralar, Yahya Kemal’in çıkış noktasıdır. Yahya Kemal, insan, zaman ve mekan merkezli bir kurgu ile dile getirdiği şiirinde Türk tarih ve medeniyetini öne çıkarır.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, şiir, zaman, bireysel zaman, sosyal zaman

Abstract
The time for the biggest reality and equality of people, with different dimensions is defined as a dialectical process. The study, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” poem by quantitative and qualitative aspects of movement when taken up, were analyzed in the light of i

Keywords
Yahya Kemal Beyatlı, Süleymaniye’de Bayram Sabahı, poetry, time, individual time, social time