Geri Anasayfa

Detay

Osmancık Romanında Başkişinin Arayış, Değişim ve Dönüşüm Süreci
(Search, Change and Transformation Process of Main Character in the Novel of Osmancık )

Yazar : Selami ÇAKMAKCI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1907-1923

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2570

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
ÖZET Tarihi romandaki başarı daha çok karakter yaratmak ile ölçülür. Tarık Buğra’nın Osmancık romanı Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in yaşamını konu alan başarılı bir karakter romanıdır. Eser, kurmaca yapıtların birçoğunda görülmeyen üçgen arzu denilen bir yapıya sahiptir. Eserdeki üçgen arzuda; arzulayan özne ve arzu nesnesiyle birlikte dolayımlayıcı vardır. Osmancık adlı anlatıda aynı ismi taşıyan başkişi Osmancık’ın değişim ve gelişim serüveni söz konusu üçgen arzuda gerçekleşir. Osmancık, kimlik ve kişilik sınavlarını dolayımlayıcısı konumundaki Ede Balı önderliğinde gerçekleştirir. Rehberi konumundaki Ede Balı'nın uyarıları ile kendindeki öteki’ni bulur, yaşam algısı değişir. Kişisel yolculuğunda kendini tanıdıkça zaman ve mekân algısı değişir. Eylemlerinde bireysel kimliğin yerine milli kimliğin buyruğuna girer. Zamanla kişisel benliği bir topluluğun ülküsünde erir. Kişisel değişim ve gelişim sürecinde törel ve kültürel değerler bakımından değişimler yaşar. Rehberi önderliğinde kişisel tutku ve isteklerini yenerek kendini ve yaşama amacını tanıyan kahramanın serüveni tarihi gerçeklere de uygunluk gösterir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Kılıç, değişim, Ede Balı, badem ağacı, tekke

Abstract
ABSTRACT Success is measured rather by creating characters in historical novels. Tarık Buğra’s novel Osmancık is a successful character novel which is about the life of Osman Bey, the founder of Ottoman Empire. This work has a structure which is called triangular desire and this structure is not seen in most fiction novels. There are desiring subject and desired object with mediator in the triangular desire of the work. In the narrative of Osmancık, the main character who has the same name of the novel, Osmancık’s adventure of change and development actualizes in the mentioned triangular desire. Osmancık performs his identity and personality exams under the leadership of Ede Balı, who is in the position of his mediator. He finds the other in himself, his perception of life changes with the warnings of Ede Balı, who is in the position of his counsellor. In his personal journey, as he recognized himself, his perception of time and space changes.He puts himself under the command of national identity rather than i

Keywords
Key Words: Sword, change, Ede Balı, almond tree, lodge