Geri Anasayfa

Detay

Ahmed Paşa’nın “Elimden Ne Gelir” Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık İmajı
(Two Ghazals with the Redif “What Can I Do?" of Ahmet Paşa and The Hopeless Lover Image in the Divan Literature )

Yazar : Sıtkı NAZİK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1679-1696

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2556

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Ahmed Paşa’nın “elimden ne gelir” redifli iki gazelinde, âşığın maşuk karşısındaki durumu çaresizlik aynasından bizlere yansıtılmaktadır. Bu iki gazel temel alınıp, çeşitli kaynaklardan da istifade edilerek Divan edebiyatındaki âşık ve maşuk tipine ait özellikler, Divan şiiri geleneği, tasavvuf ve idari yapı eksenli olmak üzere sevgili anlayışının farklı boyutları üzerinde durulmaktadır. Buna bağlı olarak da çaresiz âşık imajı ortaya konulmaktadır. Sevgilinin-güç, kudret, otorite gibi- üstün özelliklerine; gözü, saçı, boyu, dudağı ve diğer güzellik unsurlarına ve bunların âşık üzerindeki etkisine değinilmektedir. Buna karşılık âşığın aciz, biçare, perişan ve benzeri özellikleri öne çıkarılmakta, sevgili karşısında çaresizliği tasvir edilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gazellerin Şerhi, Divan Edebiyatı, Âşık, Maşuk, Çaresiz Âşık İmajı

Abstract
In the two ghazals with the redif “what can I do?"of Ahmet Paşa, the situation of the lover in the face beloved is reflected to us in a hopeless situation By taking in hand these two works and benefiting from a variety of sources, we stood on different understanding dimensions of the love in mysticism in axis of administrative structure in tradition of the Divan poetry. Accordingly, different hopeless lover image has appeared. Such as power, force, authority to the lover’s supreme features and eyes, hair, length, lips and to the elements of other beauties and to the effect of on the lover of these have been mentioned. Correspondingly, the lover’ hopeless, wretched, addicted and similar qualifications have been put forward and has been described hopelessness of lover in the face of beloved.

Keywords
Ghazals Commentary, Divan Literature, Lover, Beloved, The Hopeless Lover Image