Geri Anasayfa

Detay

Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler
(How Classics Must Bedirected to Children and Examples of Applications in the West )

Yazar : Tuba Işınsu İSEN-DURMUŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 929-937

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2552

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Klasikler içinde yazıldığı toplumu şekillendiren, aradan geçen zamana rağmen eskimeyen, sadece yazarının ait olduğu topluma değil, genel okuyucuya hitap eden eserler olarak her toplumda “değerli” kabul edilen sanat eserleridir. Bu özellikleri ile bu eserleri sahiplenme, bir sonraki nesillere ulaştırma çabası hemen her toplumda karşımıza çıkan bir durum. Bu yazıda, “klasik eserler çocuk okuyucuların yaş gruplarına ve algı seviyelerine hitap edecek düzeyde hazırlanabilir mi” sorusu üzerinde durulacak, batıda çocuk klasiklerini günümüz okuyucusuna sunma konusunda yapılan çalışma ve uygulamalar örnek model önerisi olarak sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler
klasik, çocuk klasikleri, 100 temel eser.

Abstract
Classics are as addressing to general reader, not only the society the work written in, accepted as “valuable” works. They are timeless works of art despite the intervening time and they shape the society. Adopting of these works with these features and effort to transfer them to the next generation is a situation encountered in almost every community. This paper will focus on the question “can classics be prepared according to the level of age groups and perception of children readers?”. A model will be suggested about the studies and applications done for simplifying children’s classics for today’s reader in west.

Keywords
classics, children’s classics, 100 classics.