Geri Anasayfa

Detay

İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi
(The Interpretation Project of the Image-Symbol Concepts and Image in Melih Cevdet Anday’s Poems )

Yazar : Mitat DURMUŞ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 745-762

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2549

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada, edebiyatta özellikle de şiirde, metni edebi kılan önemli unsurlardan birisi olan imge-sembol kavramları tanımlanmaya çalışılmış, Melih Cevdet Anday’ın şiirlerinde tanımlamasını yaptığımız imge-sembol kavramlarının nasıl yansıtıldığı açıklanmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İmge, metafor, sembol, simge, alegori, Melih Cevdet Anday.

Abstract
In this study, concepts of the image-symbol, being one of the most important factors to give a text a literary style in the literature especially in the poem was tried to be defined and how the image-symbol concepts that we described in Melih Cevdet Anday’s poems are reflected was tried to be explained.

Keywords
Image, Metaphor, Symbol, Sign, Allegory, Melih Cevdet Anday.