Geri Anasayfa

Detay

Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü’ne Tarsus Yöresinden Katkılar
(Additions From Tarsus Region to the Dictionary of Compilation (Derleme Sozlugu) and the Dictionary of Mersin Dialect (Mersin Agzi Sozlugu) )

Yazar : Mustafa TOKER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1229-1249

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2540

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kitle iletişim araçlarının hayatımıza girmesiyle yerel dillerimiz (ağızlarımız) hızla unutulmaya başladı. Bu durum, ağızlarımızı gerek yapı (morfoloji), gerek ses (fonetik) ve gerekse de söz varlığı (vocabulary) açısından derinden etkilemektedir. Ağızlarımız bu kitle iletişim araçlarının etkisiyle yazı dilinin gramer kurallarına yakınlaşmakta, söz varlığı açısından da zaman geçtikçe bir zayıflamaya uğramaktadır. Başka bir ifadeyle, yerel diller yazı dilinin ağırlığı altında kendisini muhafaza edemeyerek yazı diline yaklaşmakta, söz varlığı da kullanılmamaktan kaynaklanan bir erimeye maruz kalmaktadır. Ağızlardaki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bu kelimelerin bir an önce kayda geçirilmesi gerekmektedir. Bu zamana kadar konuyla ilgili olarak ülkemizin çeşitli yörelerine ait pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışma da bu çalışmalara bir katkı olmak üzere hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ağız Araştırmaları, Ağız Sözlüğü, Tarsus, Derleme Sözlüğü, Mersin Ağzı Sözlüğü

Abstract
Our local dialects have begun to be forgotten rapidly following the mass communication media entered in our lives. This situation deeply impacts our dialects in terms of structure (morphology), sound (phonetics), and repertory of words (vocabulary). Our dialects are approaching the grammar rules of the written language by the impact of the mass communication media and facing weakening in terms of vocabulary by the time passes. In other words, local dialects are approaching the written language being unable to protect itself against the pressure of the written language and vocabulary is exposed to wear stemming from not being used. These words which are facing extinction in the dialects should be registered in no time. Up to this time in this subject many studies belonging to various regions of our country have been done. This study was prepared as an addition to those studies.

Keywords
Researches of dialects, dictionary of dialect, Tarsus, dictionary of compilation (Derleme Sozlugu),