Geri Anasayfa

Detay

Hasan Ali Toptaş’ın “Gölgesizler” Adlı Anlatısında Postmodern Ögeler
(Postmodern Elements in Hasan Ali Toptaş’s Narrative Named “Gölgesizler” )

Yazar : Gaye Belkız YETER ŞAHİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1869-1892

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2531

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Postmodernist yazarlar arasında Hasan Ali Toptaş önemli bir isimdir. Bu sebeple bu çalışmada 1980 sonrasında eserlerini yayımlamaya başlayan yazarın 1994’te yayımlanan ve Yunus Nadi Ödülü’nü alan Gölgesizler adlı anlatısı postmodern ögeler açısından ele alınacaktır. Özellikle de Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı ve Bin Hüzünlü Haz bu konu açısından önemli anlatılardır. Gölgesizler sadece postmodern ögeleri açısından değil ayrıca konusu bakımından avangard bir anlatı olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Çalışmamızın konusu, postmodern bir metin olan Gölgesizler adlı anlatı olması nedeniyle ilk olarak postmodern anlatı anlayışından kısaca bahsedip daha sonra bu anlatıdaki postmodern ögelere yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler
Postmodernizm, Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler.

Abstract
Hasan Ali Toptaş is an important person among the postmodernist authors. The author started to publish his works in 1980 and in this study, his narrative Gölgesizler which was published in 1944 and got Yunus Nadi reward, will be considered in terms of some postmodern elements. Especially, Gölgesizler, Kayıp Hayaller Kitabı and Bin Hüzünlü Haz are a major narratives in terms of this subject. Gölgesizler is not only important in terms of its postmodern elements it is also significant because of its avantgarde narrative. As the subject of this study is a narrative named Gölgesizler that is a postmodern text, the understanding of the postmodern narrative will be mentioned briefly and then the postmodern elements of this narrative text will be explained.

Keywords
Postmodernizm, Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler.