Geri Anasayfa

Detay

Ziya Gökalp’ın ‘Lisan’ Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi
(An Essay on Re-Interpreting Ziya Gökalp’s Poem “Lisan (Language)” By Means of Key Word Approach )

Yazar : Muhammet Sani ADIGÜZEL    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 425-437

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2515

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Ziya Gökalp 1876-1924 yılları arasında yaşamış bir fikir adamıdır. Fikirlerini yüksek zümreye anlatırken nesirde karar kılan Gökalp, aynı fikirleri halka ve çocuklara anlatırken nazım yolunu seçmiştir. Bu konuda Lisan şiiri iyi bir örnek teşkil eder. On dörtlükten meydana gelen söz konusu şiir her dörtlük için ayrı birer ayrı anahtar kelime belirlenerek okunabilir: 1. İstanbul Türkçesi, 2. Öz Türkçe, 3. Türkçeleşmiş Türkçe, 4. Eş Anlamlılık, 5. Halk Türkçesi, 6. Yaşayan Türkçe, 7. Yüksek Türkçe, 8. Türk Lehçeleri, 9. Türk Dilleri, 10. Dilde Birlik. Bu çalışmada, Ziya Gökalp’ın Lisan şiiri, belirlenen anahtar kelimeler aracılığıyla, yeni bir okuma işlemine tâbi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Türkçe öğretimi, okuma eğitimi, Ziya Gökalp, Lisan Şiiri, anahtar kelime yöntemi

Abstract
Ziya Gökalp was a man of thought who lived between 1876-1924. Whereas he preferred prose to get his ideas across to the upper classes, he chose poetry to express the same ideas to common people and children. His poem Lisan (language) exemplifies this best. The poem, which consists of ten stanzas, can be interpreted by assigning a different key word to each stanza: 1.The Istanbul Dialect, 2. Pure Turkish, 3. Turkified Turkish, 4.Synonymity, 5.Popular Colloquial Turkish, 6. Living Turkish, 7. Advanced Turkish, 8. Turkic Dialects, 9. Turkic Languages, 10. Unity in Language. In this study, Ziya Gökalp’s poem Lisan is treated with a new way of interpretation by means of the key words in these ten items.

Keywords
Turkish instruction, teaching reading, Ziya Gökalp, Poem Lisan, the method key words