Geri Anasayfa

Detay

İkinci Yeni Söyleminin Öncüsü, İkinci Yeni Şiiri’nin Gönülsüzü: Sezai Karakoç
(Pioneer of Second New Discourse, Unwilling of Second New Poetry: Sezai Karakoç )

Yazar : Mehmet Can DOĞAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 731-744

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2502

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
1950’lerin ilk yıllarında yayımlanan şiirleriyle edebiyat dünyasına giren Sezai Karakoç, modern Türk şiirinin önemli şairlerindendir. Karakoç’un, 1950’lerde başlayıp 1960’ların ilk yıllarında tamamlanan “İkinci Yeni Şiiri” içinde dikkate değer bir rolü vardır. Bu rol, şiirlerinden çok yazılarıyla belirginleşir. Kendisinin çıkardığı Şiir Sanatı dergisinde, bu şiir hareketini haber veren yazıları yayımlanmış; ayrıca dergi, bir “arkadaş buluşması”nın kısa ömürlü yayın organı da olmuştur. Bu arkadaş buluşması, Pazar Postası gazetesinin “Sanat-Edebiyat” sayfalarında, İkinci Yeni Şiiri’nin söylemini belirginleştirmiştir. Pazar Postası’nda yayımlanan poetik, polemik ve eleştiri yazılarıyla Sezai Karakoç, İkinci Yeni söyleminin öncülerinden biri olarak görünmüştür. Bu yazıda, önce 1950’lere girerken modern Türk şiirinde etkili ve popüler olan iki şaire kısaca dikkat çekilecek, sonra Sezai Karakoç’un İkinci Yeni Şiiri içindeki rolü, etkinliği ve etkisi, 1950’lerdeki süreli yayınlardan hareketle değerlendirilecek ve onun İkinci Yeni Şiiri içindeki yeri belirginleştirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Yahya Kemal Beyatlı, Garip Şiiri (Birinci Yeni), İkinci Yeni Şiiri, İkinci Yeni Söylemi, Sezai Karakoç.

Abstract
Sezai Karakoç who entered into the literary world with his poems published in the early 1950’s is one of the significant poets of modern Turkish poetry. Karakoç has a remarkable role in the trend called “Second New Poetry” starting from 1950’s and ending in the early 1960’s. This role becomes distinct with his essays rather than with his poems. He published essays announcing this poetry movement in the periodical titled Şiir Sanatı (Art of Poetry) issued by himself. Additionally, this periodical became short-lived media organ of a “meeting of friends”, as well. This meeting of friends set the discourse of Second New Poetry on the “Art and Literature” pages of the Pazar Postası journal (Sunday Post journal). Sezai Karakoç was seen as pioneer of the discourse of Second New Poetry with his articles on poetics, his polemics and his critiques published in the Sunday Post. In this article, first, it is intended to briefly draw attention to the two poets who became influential and popular in the modern Turkish poetry on the eve of 1950’s; then Sezai Karakoç’s role, effectiveness and influence within Second New Poetry will be evaluated with reference to the periodicals in the 1950’s and his place within Second New Poetry will be made clear.

Keywords
Yahya Kemal Beyatlı, Wretch Poetry (First New), Second New Poetry, Second New Discourse, Sezai Karak