Geri Anasayfa

Detay

Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak
(Panic of Sexual Idenity: Being A Woman )

Yazar : Ülkü ELİUZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 221-232

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2495

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Biyolojik olarak erkek ya da kadın olmak ile sosyal olarak erkek ya da kadın olmak arasındaki uçurum, feminizmin ortaya çıkışının temel sebebidir. Feminizmin temel hedefi, kadının erkeğin nesnesi olarak aşağı değerde görülmekten kurtularak kendiliğini kazanmasıdır. Bu bilinç, cinsiyetçi toplumsal ve cinsiyet ayrımıyla kutuplaşmış dünyada, biyolojik ayrımın toplum düzenindeki etkisinin ortadan kalkmasını ve ön önemlisi kadının özgürleşmesini, ikilemlerinin son bulmasını ve toplumsal yapının güçlenmesini sağlayacaktır. Bu çalışma, erkek egemenliğine karşı kadın haklarını anlamayı, sorgulamayı amaçlayarak sosyolojik, politik ve ahlakî yönleri ile bir cinsin diğer cinsi öteki’leştirmesinin yanlış ve insanlığın gelişimi önündeki en büyük engellerden biri olduğu düşüncesinde odaklanan kuramsal bir değerlendirmedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar sözcükler: feminizm, kadın, erkek, ben, öteki, bilinç.

Abstract
The gap between becoming man or woman biologically and becoming man or woman socially is the main reason why the concept of feminism emerged. The main aim of feminism for a woman is getting herself by getting rid of being seen as an object of a man in a lower value. That conscious will ensure the disappearance of the effect of biological discrimination on social order and the most important one, the emancipation of women, the termination of dilemmas and the process of making social structure stronger. This study is a theoretical assessment focusing on a thought that with its sociologic, politic and moral aspects it is false for one sex to alienate the other one and it is the biggest obstacle to the development of humanity by aiming for understanding and questioning women's rights against men's sovereignty.

Keywords
Key words: Feminism, woman, man, ego, other, conscious.