Geri Anasayfa

Detay

Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler
(Feyyaz Kayacan's Çocuktaki Bahçe İn Novel Home and Street Contrast Or İnsider and Outsider )

Yazar : Nilüfer İLHAN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 903-928

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2485

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İlk edebî macerası şiirle başlayan Feyyaz Kayacan, 1950’li yıllarda yazmaya başladığı şiir diline yakın öykülerle 1950 kuşağının yetkin isimlerinden biridir. Kayacan, şiir ve öyküleriyle tanınmakla birlikte, 1982 yılında Çocuktaki Bahçe adlı da tek romanını yazar. Romanda, çocukluğu baskıcı bir evde geçen Feyzi adlı karakterin eve ve içerdekilere karşılık sokağı ve dışardakileri yüceltmesi söz konusu edilir. Bu çalışma, Çocuktaki Bahçe romanında mekân ve insan arasında yakın bir ilişkinin olduğunu ve özellikle çocukluk dönemindeki mekân ve o mekânı şekillendiren insanların, insan hafızasında derin izler bıraktığını vurgulamak amacını taşır. Çalışmada öncelikli olarak mekân ve insan arasındaki ilişkiye değinilmiş; sonrasında da Feyyaz Kayacan’ın edebî anlayışına ve romandaki mekânlara ve kişilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Feyyaz Kayacan, Çocuktaki Bahçe, roman, ev, sokak, mekân.

Abstract
Feyyaz Kayacan is one of the competent writers of 1950 years who has started his literary studies with stories near by poetry. Although he is noted for poetry and stories, he writes his single novel in 1982 which called as ‘Çocuktaki Bahçe’. In this novel the topic was the sublimating of street and outsider against home and insider by a character whose name was Feyzi. In this study we aimed to stress a close relationship between place and human and also emphasized that the place had left deep impression on the human memory in childhood. In the study, primarily it is mentioned that the relationship between space and human and it is talked about Feyyaz Kayacan ‘s literary perspective, places and person in the novel.

Keywords
Feyyaz Kayacan, Çocuktaki Bahçe, novel, home, street, place.