Geri Anasayfa

Detay

İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur
(The Flaneur in the İlhan Berk’s İstanbul Kitabı )

Yazar : Sevgül TÜRKMENOĞLU    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1769-1781

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2483

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İkinci Yeni’nin en önemli şairlerinden biri olan İlhan Berk, İstanbul Kitabı’yla Türk şiirine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. İstanbul Kitabı İstanbul’un yoksul, ağır işlerde çalışan işçilerini, şehrin kozmopolit yapısını, mahalle ve sokaklara dağılmış küçük yaşantıların kesitlerini muhalif bir bakış açısıyla yansıtır. Şair bu gözlemleri sosyalist bir flaneur edasıyla anlatır. Bu makalede Berk’in şiirinde, şehir söz konusu olduğunda öncelikli bir yere sahip olan ve sözü edilen kitabında şehir hayatlıyla ilgili şiirler içinde kendine özgü yaklaşımıyla öne çıkan flaneur profili odağa alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlhan Berk, Türk şiirinde İstanbul, İstanbul Kitabı, flaneur, şiir ve şehir.

Abstract
İlhan Berk, one of most prolific poets of İkinci Yeni era in Turkish poetry, has brought a new point of view to the Turkish poetry. He portrays İstanbul’s poor workers that works in heavy jobs. Berk also narrates the city’s cosmopolit structure, and the small lifes which can be seen in the city’s streets and quarters. He as a flaneur point of view which includes a socialistic tone. It is aimed in this article to evaluate the İlhan Berk’s poem “İstanbul” in relation with flaneur which is published in İstanbul Kitabı.

Keywords
İlhan Berk, İstanbul in Turkish Poetry, İstanbul Kitabı, Flaneur, the city and the poetry.