Geri Anasayfa

Detay

Türk Dili Ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına Eleştirel Bir Bakış
(A Critical Review Of The XIVth-XVth Century Olden Anatolian Turkish Turkish Medical Literature In Terms Of Turkish Language And Culture )

Yazar : Meriç GÜVEN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 841-850

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2456

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Ortaçağ İslâm tıbbının etkisinde kalan ve buna ait bilgileri X. yüzyıldan itibaren kendi çevrelerinde uygulamaya başlayan Türkler, XIV ve XV. Yüzyıl da çok sayıda Türkçe tıp kitabı yazmışlardır. Her biri ayrı bir kıymet ve ehemmiyet taşıyan bu kitaplar, Türk dilini ve kültürünü besleyen ve geliştiren önemli yazılı kaynaklardır. Kitaplarda, o yıllar bilim hayatına göre ileri günümüz bilim hayatına göre kayda değer tıbbî bilgiler yanında dil yönünden de zengin malzemeler vardır. Dilin leksik, fonetik, morfolojik, semantik ve sentaktik gibi farklı disiplinleri açısından yapılan örneklemli incelemeleri, bu düşüncemizi doğrular mahiyet “nitelik-öz”dedir. Dilimize ve kültür tarihimize katkısı olacağını umduğumuz bu araştırmayla XIV. ve XV. yüzyıl Türkçe tıp yazmalarının Türk dili ve kültürünün gelişmesinde ve zenginleşmesinde ne denli önemli işlevleri olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili, Eski Anadolu Türkçesi, XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Yazmaları, Tarihi Tıp Türkçesi

Abstract
Turks were severally influenced by the Islamic Medical Literature of Middle-Age and had begun to use this knowledge from the beginning of the Tenth Century. Consequently, Turks had written many medical books using olden Turkish during the Fourteenth and Fifteenth Centuries. Each of these books had exclusive value and importance on Turkish Language and culture. Additionally, these books were one of the most crucial sources of Turkish Language and culture. These Turkish medical books not only included advanced scientific knowledge for the time period in which they were written they also included noteworthy medical knowledge and rich material for the language science. This is proved to be true by the sampled analysis of language with regard to lexic phonetic, morphologic, semantic and syntactic, approaches. This study is not only an important contribution to the Turkish Language and Turkish History of Culture; it is also a demonstration of the importance and functional impact of Fourteenth and Fifteenth Century Turkish Medical Literature on the development and enrichment of Turkish Language and Culture.

Keywords
Turkish Language, Old Anatolian Turkish, XIVth-XVth Century Turkish Medical Manuscript, Historical M