Geri Anasayfa

Detay

-gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine
(On the Use of – gAlI Suffix in Siberian-Tatar Turkish )

Yazar : Ercan ALKAYA    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 155-174

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2447

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Tatar Türkçesinin üç büyük ağız grubundan biri olan ve Doğu grubu ağızları olarak adlandırılan Sibirya Tatar ağızları -gAlI ekinin yaygınlığı ve çeşitli işlevleriyle kullanımı bakımından Tatar edebî diline göre zenginlik arz etmektedir. Günümüzde Tatar edebî dilinde kullanımı görülmeyen bu ek, Sibirya Tatar Türkçesinde Eski Türkçedeki işlevlerini de devam ettirerek başta isim-fiil (mastar), zarf-fiil, gereklilik çekimi olmak üzere çeşitli işlevleriyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada -gAlI ekinin kökeniyle ilgili görüşler değerlendirilmiş, ekin Sibirya Tatar ağızlarındaki kullanımı, varyantları ve işlevleri ortaya konulmuş, diğer lehçelerdeki durumu da göz önüne alınarak Sibirya Tatar Türkçesinin mevcut durumu ve konumuyla ilgili bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
-gAlI eki, Sibirya Tatar Türkçesi, Eski Türkçe, Türk lehçeleri, zarf-fiil, isim-fiil

Abstract
One of the greatest three dialect groups, Siberian Tatar dialects, named Eastern group dialects, include a widespread use of –gAlI suffix and various functions when compared with Tatar literary language. That suffix which has no usage in today’s’ Tatar literary language, is used widely with many functions such as infinitive, gerund and imperatives. With this study, the opinions on -gAlI suffix was evaluated, its usage, variants and functions in Siberian Tatar dialects were investigated and by taking its situation in other dialects into consideration, its present usage in Siberian Tatar Turkish was evaluated.

Keywords
-gAlI suffix, Siberian Tatar Turkish, Old Turkish, Turkish dialects, gerund, infinitive