Geri Anasayfa

Detay

Do Sesi’ni Yaşam-Ölüm Çatışmasının Edebî Temsili Olarak Okumak
(Reading the Story Do Sesı as a Representatıon of Life-Death Conflict )

Yazar : Bekir Şakir KONYALI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1841-1849

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2412

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışma dilbilimin, yapısalcılığın, anlatıbilimin veri ve yaklaşımlarının bir metnin dilsel imkânlarını açığa çıkarmak için kullanıldığı bir üslup incelemesidir. Metnin yapısal unsurlarını öne çıkaran bir dikkatle ibare ve ifadenin işlevine ağırlık verilerek gerçekleştirilen çalışmada, daha çok dilbilimin alanı içinde değerlendirilen gramatikal kategorilere, yüklendiği işlevler açısından yer verilmiştir. Anlatıbilimin imkânlarından ise özellikle anlatıcının metindeki konumu ve işlevleri noktasında yararlanılmıştır. İncelemeye konu edindiğimiz Ferit Edgü’nün Do Sesi adlı metninde aynı zamanda minimal öykünün türsel özelliklerini açığa çıkarmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
dilbilim, yapısalcılık, anlatıbilim, üslup, minimal öykü.

Abstract
This paper aims at exploring the style which discloses linguistic possibilities of a text in terms of linguistic, structuralist, and narratologist data and approaches. It sheds light on the functions of sentence and parole (expression) as structural elements of the text so that grammatical categories within linguistical field come forward in terms of their function. It uses the possibilities of narratology in order to explore the position and function of narrator within text. Moreover, this paper tries to lay open typical characteristics of minimal story in the text Do Sesi by Ferit Edgü.

Keywords
linguistics, structuralism, narrotology, style, minimal story.