Geri Anasayfa

Detay

Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı İle Yahya Kemal’in O Rüzgâr Şiiri
(The Continuance and Re-Construction of the Collective Consciousness from Epic to Modern Poetry: A Reading Practice of Yahya Kemal’s O Rüzgâr (That Wind) and Oğuz Kağan Destanı (The Epic of Oghuz Kagan). )

Yazar : Cafer GARİPER    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 781-796

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2407

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İslâm öncesi dönemden modern döneme edebî eser düzleminde kolektif bilinçaltının izini sürmek, aynı zamanda millet varlığının zamana bağlı olarak değişim ve dönüşüm içerisindeki sürekliliğinin izini sürmek anlamına gelecektir. Kavmî dönemin mitolojik eseri Oğuz Kağan Destanı ile Yahya Kemal’in O Rüzgâr şiiri arasında kolektif duyuş ve düşünüş çerçevesinde kendini gösteren metinlerarası ilişkiler ağı kurmak mümkündür. Bu yazıda arketipçi eleştiri ve metinlerarasılık yöntemiyle Oğuz Kağan Destanı ile O Rüzgâr şiiri çözümlenecektir.

Anahtar Kelimeler
Destan, şiir, metinlerarası, kolektif duyuş ve düşünüş, arketip.

Abstract
Following the traces of collective subconscious on the base of literal works from pre-Islam period to modern period will at the same time mean to follow the traces of the maintenance that is changing according to the duration of the existence of the nation. It is possible to relate the mythological work of tribal period The Epic of Oghuz Kagan and Yahya Kemal’s poem O Rüzgâr (That Wind) in the frame of collective sense. In this essay, The Epic of Oghuz Kagan and Yahya Kemal’s O Rüzgâr (That Wind) will be analysed with the inter-texts method.

Keywords
Legend, poem, intertextuality, frame of collective sense, archetype.