Geri Anasayfa

Detay

“Çocuksu Duyarlılık” Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin’in Gamsızın Ölümü Hikâyesi
(The Story “Gamsız’ın Ölümü” By Reşat Nuri Güntekin în Context of Childish Susceptibility )

Yazar : Soner AKŞEHİRLİ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 439-446

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2398

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Çocuk edebiyatının niteliklerini belirlemek için kullanılan ölçütlerin başında “çocuksu duyarlılık” kavramı gelmektedir. Olayların ve bu olayların yaşandığı dünyanın çocuk gözüyle görülmesi anlamında kullanılan bu kavram, aynı zamanda çocuğa ait değer yargılarını da içermektedir. Son yüzyılda çocuk psikolojisi ve çocuk edebiyatı teorisi üzerinde yapılan çalışmalar, çocukların doğru-yanlış gibi temel değer sistemlerinin yetişkinlerden farklı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle çocuksu duyarlılık çocuk yazarlarının en başta önem vermeleri gereken bir kavramdır. Ülkemizde yayınlanan çocuk eserlerinin en temel eksiklerinden biri olan çocuksu duyarlılık, aslen bir çocuk hikayesi olmamasına rağmen Reşat Nuri Güntekin’in Gamsız’ın Ölümü isimli hikâyesinde en güzel ifadelerinden birini bulmuştur. Yazar bu hikâyede çocuğun dünyası ile yetişkinlerin dünyası arasında değerler bakımından oluşan farklılığı bir mahalle köpeğinin belediye tarafından zehirlenerek öldürülmesi ile göstermeye çalışmıştır. Gamsız’ın Ölümü, çocuk edebiyatı yazarları için bu açıdan önemli bir kaynak niteliğindedir.

Anahtar Kelimeler
Çocuk edebiyatı, çocuksu duyarlılık, Reşat Nuri Güntekin

Abstract
Childish susceptibility is the main criteria which is used for identifying qualities of child literature. This notion means that to see events and world with point of view of child, and at the same time value judgements belonging to child is involved in this notion. In the last century, studies on child psychology and child literature showed that childrens’a axiologies such as true-false is different from adults. For this reason, writers who write for children must care of childish susceptibility. The most important lack of child literature in Turkey is childish susceptibility but the story “Gamsız’ın Ölümü” by Reşat Nuri Güntekin, that is not originally child story, is very good example of using of this notion. Güntekin intented to exhibit the axiological differences between childrens and adults world by means of poisoning a dog by municipal government. Thus, The Killing of Gamsız, is important source for authors who write for childrens.

Keywords
Child Literature, childish susceptibility, Reşat Nuri Güntekin