Geri Anasayfa

Detay

Kıbrıslı Şâir Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Kıt‘aları
(Cypriot poet Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi's Stanzas )

Yazar : H. Dilek BATİSLAM    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 59-68

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2388

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi Kıbrıslı şairler arasında aruzla başarılı şiirler yazan, aruzun son büyük ustalarından biri olarak kabul edilir. Şairin şiirleri 19. yüzyılda, geçiş dönemi kabul edilebilecek bir zamanda yazılmaları nedeniyle içerik, biçim, dil ve anlatım açısından bazı farklı özellikler taşır. Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin şiirlerinde hem

Anahtar Kelimeler
Kıbrıs, Nâzım Efendi, Kıt‘a.

Abstract
Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi is accepted one of the late-biggest poets among the Cypriot poets who use the prosody successfully. His poems carries different characteristics in terms of content, form, language and expression since it has been written on transition period in 19th century. Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’s poems include both the ottoman poetry characteristics and the effects of changing poem apprehension. In our paper, we will introduce Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi and will analyse his Rûh-ı Mecrûh Poems’ stanzas in terms of form, content, language and expression. Also, we will try to show the relationship between his stanzas and ottoman poems examples.

Keywords
Cyprus, Nazım Efendi, Stanza.