Geri Anasayfa

Detay

Türkçe (6, 7, 8. Sınıf) Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme/İzleme Metinleri İle Yazma Görevleri Arasındaki Tür Uyumu
(The Genre Consistency Between the Reading and Listening/Viewing Texts and Writing Tasks in Turkish (6th, 7th and 8th Grades) Course Books )

Yazar : Gökhan ARI    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 489-511

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2375

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Okuma ve dinleme/izleme metinlerinde bulunması gereken özellikler ve hangi metin türlerine yer verilmesi gerektiği İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıf) Öğretim Programında ayrıntılarıyla yer almaktadır. Öğrencilerin hangi türlerde metin oluşturacakları yazma kazanımlarında farklı türlerde (olay yazıları, düşünce yazıları, bildirme yazıları, şiir yazar ) metin yazar şeklinde belirtilmiştir. Ders kitaplarında yer alan okuma ve dinleme/izleme metinlerinin sunuluşunda ve yazma görevlerinin verilişinde bu kazanımlara göndermelerde bulunulur. Fakat okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevi metinleri arasında tür sınıfı ve metin türü farkı vardır. Bu çalışmanın asıl amacı öğrencilerin okudukları ve dinledikleri metin türünden sonra aynı türün özelliklerine uygun metni daha bilinçli yazabilecekleri varsayımına dayanarak okuma ve dinleme/izleme metinleri ile yazma görevi olarak verilen metinler arasında metin türü bakımından bir uyumun olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla üç yayınevine ait dokuz Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitabı, okuma ve dinleme/izleme metinlerinde yer alan türlerle yazma görevi olarak verilen metinlerin türleri işleyiş sırasına göre tasnif edilmiş, metin türleri incelenerek ulaşılan bulgular ve sorunlar betimlenmiştir. Sonuç olarak ders kitaplarındaki okuma ve dinleme/izleme metinlerinde tür bağlamında adlandırma, tür tespiti ve türlerin işleviyle ilgili birtakım sorunlar, okuma ve dinleme/izleme metinlerinin türleri ile yazma görevi olarak verilen türler arasında uyumun az olduğu belirlenmiştir. Bazı kitaplarda, Programda zorunlu tutulan metin türlerine okuma ve yazmada yer verilmediği tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe eğitimi, ders kitabı, metin türü, okuma, yazma.

Abstract
The features that reading and listening /viewing texts should hold and which genres should be included in course book has been stated in great detail in Primary Turkish Course (6th, 7th and 8th grades ) curriculum. On which genres (episode, argumentation, proclamation and poems ) the students would write texts is clarified in writing acquisition as ‘writing texts on different genres. In course books, these acquisitions has been referred in the presentation of reading and listening /viewing texts and while giving writing tasks. However, there are differences between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks in terms of genres and genre class. The main purpose of this study is to locate whether there is a consistency between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks in terms of genre by supposing that students should be able to write texts of the same genre more consciously after reading and listening a certain genre . For this reason, 9 Turkish teacher’s books belonging to 3 different publications, the genres appearing in reading and listening /viewing texts and the texts of writing texts have been classified in general and according to curriculum sequency. After the genres were analysed, the data and problems have been determined. Consequently, it has been detected that there are several problems in classification, genre detection and the function of genres of reading and listening /viewing texts in course books and there is little consistency between reading and listening /viewing texts and the texts of writing tasks. In some of the books, it has been determined that compulsory genres stated in curriculum were not included in reading and writing parts. Some suggestions have been made according to the data provided.

Keywords
Teaching Turkish, course book, genre, reading, writing