Geri Anasayfa

Detay

Resimli Yirminci Asır’ın Türk Siyasi, Kültür, Düşünce ve Edebî Hayatındaki Yeri
(Place of Resimli Yirminci Asır in Turkish Political, Cultural, Thought and Literature Life )

Yazar : Nuran ÖZLÜK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1487-1508

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2368

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu çalışmada Demokrat Parti/Adnan Menderes Döneminin ikinci yılında 16 Ağustos 1952 tarihinde Osman Nebioğlu tarafından neşrine başlanan ve 27 Mayıs İhtilali’nden yaklaşık 3 ay sonrasına 29 Ağustos 1960’a kadar 8 yıl boyunca 15 ciltte toplam 419 sayı ile dönemin önde gelen yazar/şairlerinin duygu ve düşüncelerini okuyucularıyla paylaşmasına imkân tanıyan, Türk matbuat hayatının uzun soluklu süreli yayınlarından biri olan Resimli Yirminci Asır dergisi tanıtılarak mecmuanın Türk siyasi, kültür, düşünce ve edebî hayatındaki yeri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Resimli Yirminci Asır, Osman Nebioğlu, siyasi hayat, sosyal hayat, süreli yayın

Abstract
In this study, Resimli Yirminci Asır which was one of the long term publications published between 16 August 1952- 29 August 1960 by Osman Nebioğlu begining from Demokrat Parti/Adnan Menderes Period untill three months later of 27 May Revolution for eight years in 15 volumes totally 419 issues, providing the leading writers and poets to share their ideas and thoughts of this period is introduced and its place in Turkish political, cultural, thought and literature life is determined.

Keywords
Resimli Yirminci Asır, Osman Nebioğlu, political life, social life, periodical.