Geri Anasayfa

Detay

Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine
(Compound Verb Tun Kat- On The Tonyukuk İnscription )

Yazar : Nurdin USEEV    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1581-1583

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2362

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Köktürk harfli yazıtlar dilimizin en eski yazılı metinleri olarak çok büyük önem arz etmekte, dolayısıyla üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı yazıtlarda geçen kelime ve cümlelerin yeniden gözden geçirilmesi ile ilgilidir. Makalemizde Tonyukuk yazıtında geçen ve araştırmacılar tarafından tün kat-, tün akıt- şeklinde okunan birleşik fiilin üzerinde durularak bu iki okunuş şeklinin hangisinin daha doğru olduğu incelenmiştir. Çalışma sonucunda bu birleşik fiili tün kat- şeklinde olduğu düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler
Köktürk harfli yazıtlar, Tonyukuk yazıtı, birleşik fiil, tün kat-

Abstract
The Köktürk inscriptions have great importance for our language as the oldest written texts. Therefore on the inscriptions carried out various studies. Part of this works deals with the inscriptions to be reviewed words and sentences. In this article we focused on the compound verb which has been read tün kat- and tün akıt-. And examined which is more accurate

Keywords
The Köktürk inscriptions, Tonyukuk inscription, compound verb, tun kat-.