Geri Anasayfa

Detay

Martin Hartmann ve Şarkiyat Çalışmaları
(Martin Hartmann and Oriental studies )

Yazar : Semran CENGİZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1401-1413

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2345

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
19. yüzyılda, sömürgecilik faaliyetleri sonucunda dünyada söz sahibi ülkeler olarak öne çıkan İngiltere ve Fransa’ya yetişmeye çalışan Almanya, Osmanlı İmparatorluğu’yla askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel yönden ilişkilerini geliştirerek yarışa dahil olmaya çalışır. Bu dönemde Almanya’da hız kazanan şarkiyat çalışmaları neticesinde birçok araştırmacı Doğu’ya gelir. Bu şarkiyatçılardan biri olan Martin Hartmann, Kuzey Afrika’dan Çin’e kadar seyahatler yaparak bu bölgelerde yaşayan toplumların din, dil, edebiyat, tarih, coğrafya ve gelenekleri hakkında malzemeler toplayıp onlarca eser kaleme alır. Ortadoğu’nun siyasi yönden çalkantılı olduğu bir dönemde gelen Hartmann, siyasi hareketlerden de uzak kalmayarak Osmanlı egemenliğindeki Arapların bağımsızlık çabalarını teşvik eder. Türkoloji alanında da çalışmalar yapmış olan Hartmann, sabırsız ve aceleci kişiliğinin bir sonucu olarak zaman zaman önyargılı değerlendirmelerde bulunur.

Anahtar Kelimeler
Sömürgecilik, Almanya, şarkiyatçılık, Martin Hartmann, Türkoloji

Abstract
In the 19th century, Germany, trying to catch up with France and England, which were prominent countries as having a say in the world as a result of colonialism activities, tries to be included in the competition by protoming its relations with Ottoman Empire, militarily, politically, economically and culturally. In this period, as a result of Oriental studies speeded up in Germany, many researchers came to east. One of those orientalist, Martin Hartmann, travelling from North Africa to China, by collecting information concerning religion, language, literature, history, geography and traditions of the communities living at those regions, put down many Works. Hartmann, having come during a perion in which the middle east was most turbulent politically, did not keep away fron the political movements and promoted independence efforts of the Arabs who were under the sway of the Ottoman empire. Hartmann, having done studies in the field of Turcology, sometimes made prejudicious evaluations as result of his impatient and impetuous personality.

Keywords
Colonialism, Germany, orientalism, Martin Hartmann, Turcology