Geri Anasayfa

Detay

Kırşehir’de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları)
(Information About the Villages Dulkadirli Kirsehir (Tradition, Custom, Customs, Sources of livelihood) )

Yazar : Ahmet GÜNDÜZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 811-833

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2339

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Hazırlanan bu makale iki kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda Dulkadirlilerin tarihi hakkında bilgi verildikten sonra Kırşehir’de bulunan Dulkadirli köyleri (olan Dulkadirli İnli Murat, Dulkadirli Kara İsa, Dulkadirli Karşıyaka, Dulkadirli Yarımkale, Dulkadirli Hasöyük, Dulkadirli Kartalkaya)’nin tanıtımı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Dulkadirli Ulusunu meydana getiren diğer oymakların ve boyların Kırşehir’de hangi köylere yerleştikleri de tespit edilmiştir. İkinci kısımda ise bu köylerin geçim kaynakları, yemek çeşitleri, düğün-evlilik adetleri, nazar değmesi, yağmur duası, batıl inançlardan gece tırnak kesme, kapı eşiğinde oturmama vb. ölen kişiler ile ilgili adetler, hacı uğurlama ve asker uğurlama gelenekleri… Kısaca örf, adet gelenek ve görenekleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Ayrıca yapmış olduğumuz bu çalışma Dulkadirli köylerinde çektiğimiz fotoğraflarla da desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kırşehir, Dulkadirli köyleri, tarihi, gelenek ve görenekleri

Abstract
Prepared in this article consists of two parts. After giving information about the history of the first part Dulkadirliler Dulkadirli villages in Kırşehir (Dulkadirli İnli Murat, Dulkadirli Kara İsa, Dulkadirli Karşıyaka, Dulkadirli Yarımkale, Dulkadirli Hasöyük, Dulkadirli Kartalkaya)'s presentation is made. In addition, other tribes and clans that make up the Kırşehir Dulkadirli Nationhood in which villages were settled. In the second part of the livelihood of these villages, the types of food, wedding-marriage customs, evil eye, rain prayers, superstitious beliefs night, nail cutting, etc. sit in the doorway. People who died with customs, traditions of pilgrims farewell... farewell and soldiers. In short, customary units will be given information about customs and traditions. In addition, we took photos that we have done in the villages of this study was supported Dulkadirli.

Keywords
Kırşehir, Dulkadirli villages, history, customs and traditions