Geri Anasayfa

Detay

"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği)
(Some Similarities Between “Akınlık” and "Âşıklık" Tradition (The Case of Togolok Moldo) )

Yazar : Abdulselam ARVAS    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 513-522

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2332

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bu makalede Türk âşıkların bazı şiirleri ile ünlü Kırgız akını Togolok Moldo’nun bazı şiirleri mukayese edilmiştir. Mukayese neticesinde şiirlerin tür, konu, üslup vb. açılardan örtüştüğü ve doğaçlamanın bir türü olan atışmanın iki taraf için de önemli bir koşul sayıldığı ancak akın/âşıkların doğaçlama kavramına bakışının zamanla değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca âşıklarla akınlar mahlas kullanma geleneğini devam ettirmektedirler. Bunun yanında meslekî eğitimlerinde de benzerlikler göstermektedirler.

Anahtar Kelimeler
Togolok Moldo, akın, âşık.

Abstract
In this article, certain âşıks’ poems have been compared with the famous Kyrgyz akın Togolok Moldo’s poems. As a result of this comparison, genre, subject, style and others angles in poems are overlapped. The atışma, a type of improvisation is an important prerequisite for both groups. But the akın/âşıks’ look at the concept of improvisation has changed in course of time. In addition, both the âşıks and akıns have been continuing the tradition of mahlas. They are also look alike in vocational training.

Keywords
Togolok Moldo, akın, âşık.