Geri Anasayfa

Detay

Anar’ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası
(The Azerbaijani and Turkey Utopia in Anar`s White Ram and Black Ram )

Yazar : Parvana BAYRAM    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 585-600

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2321

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Çağdaş Azerbaycan edebiyatının temsilcilerinden olan Anar’ın eserlerinde, fantastik öğelerin, ütopyanın, özellikle masal unsurlarının önemli bir yer vardır. Yazar, bütün eserlerinde bu unsurlardan az veya çok faydalanmıştır. Beş Katlı Evin Altıncı Katı’ndaki altıncı kat, Kırmızı Limuzin’deki hareket eden şoförsüz kırmızı limuzin, Vahime’deki esrarengiz bağ evi, yatak odasındaki ölmeyen albino, Alaka’daki sırlı olaylar, resimleri canlanarak konuşan tablolar, bir görünüp bir kaybolan 30 katlı apartman vb. fantastik öğeler, bu eserlerdeki bilim kurgu unsurları başarılı bir şekilde anlatılmıştır. Anar’ın Ak Koç Kara Koç adlı eseri ütopik ve anti-ütopik özellikli bir eser olarak dikkat çekmektedir. Eserde 21. yüzyılda Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının geleceği ile ilgili ütopyalar anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Anar, Ak Koç Kara Koç, Masal, Ütopya, Bakü, Türk Dünyası, Bağımsız Azerbaycan.

Abstract
Fantastic elements, utopia, specially, features of stories have place in the works of Anar, one of the contemporary representatives of the Azerbaijani literature. The poet took advantage of these features more or less. The sixth floor in "The Sixth Floor of the Five-Story Building, moving limousine without a driver in the “Red Limousine”, beautiful summer house in the “Fright”, alive Albino in the bed room, mysterious events in “The Connection”, speaking subjects in pictures, appearing and escaping 30 storied building and other elements have successfully been narrated in the stories. Another story of Anar “White Ram, Black Ram ” having utopic and distopic features , drawing attention. Utopias on Azerbaijan and Turkey`s future of 21th century have been narrated in the work.

Keywords
Key Words: Anar, White Ram, Black Ram, story, Utopia, Distopia, Baki, Turkish world, Independent Aze