Geri Anasayfa

Detay

İstiklal Savaşı’nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: “Erzurumlu Nafiz Beyin Hayatı Ve Çalışmaları”
(Businessman Who Donated Aircraft in Independence War: “Nafiz of Erzurum Biography and Works” )

Yazar : Osman YALÇIN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1585-1596

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2310

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
İstiklal Harbi’nde Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı olarak da bilinen Erzurumlu Nafiz Kotan Bey, 1887 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasını küçük yaşta kaybetmiş olduğundan amcasının yanında büyümüştür. Eğitimini takiben ticaret ile uğraşmaya başlamıştır. Amcasının ölümünden sonra 1912 yılında İstanbul’a yerleşmiştir. Buranın Birinci Dünya Savaşı sonrasında işgal edilmesinden bir süre sonra Ankara’ya taşınmıştır. İstanbul ve Ankara’da ticaretle uğraşmıştır. Oldukça büyük bir servetin sahibidir. Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile İstanbul’da bulunduğu zamanda Anadolu’ya askeri malzeme göndermiştir. Bilahare ordunun en önemli eksiğinin uçak olduğunu gördüğünden şahsi servetiyle uçaklar alarak orduya hibe etmiştir. Yine Mustafa Kemal Paşa’ya Linkoln marka bir otomobil hediye etmiştir. Nafiz Bey’in, İstiklal Savaşı’ndan sonra da yeni Ankara’nın modern bir başkent olması için büyük gayretleri olmuştur. Keza Ankara dışında da bir çok yapının müteahhitliğini yapmıştır. Bir dönem Rusya ile ticaret yapmış, sonra İstanbul’a yerleşmiştir. En son yine Erzurum’a geri dönmüş ve burada ticaretle uğraşmıştır. Ülkeye büyük hizmetleri bulunan Nafiz Bey, 1946 yılında Şeker Hastalığından vefat etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Mustafa Kemal, Erzurumlu Nafiz, Uçak, Osmanlı, Ankara, Türkiye

Abstract
BUSİNESSMAN WHO DONATED AIRCRAFT IN INDEPENDENCE WAR: “Nafiz of Erzurum Biography and Works” Erzurumlu Nafiz Bey was born in Erzurum in 1887. Due to death of his father at early age, he was raised by his uncle. After his education he started working on commerce. After his uncle’s death, he moved to İstanbul in 1912. After the invasion in WWI he moved to Ankara. He dealt with commerce in İstanbul and Ankara. He made a good fortune out of it. After the broke up of Independence War, when he was in İstanbul, he sent military equipment to Anadolu. Therefore, he realized that aircraft was the primary need for the military, he donated aircraft. He presented a Lincoln to Mustafa Kemal Pasha. After Independence War, Nafiz Bey put great effort on modern Ankara as the capital. He was the constructor of many buildings other than Ankara. He had business with Russia for some time and then moved to İstanbul. At the end he went back to Erzurum and had business there. Nafiz Bey, who had great contribution to his Nation, died of diabetics in 1946.

Keywords
Mustafa Kemal, Erzurumlu Nafiz, Air plane, Ottoman, Ankara, Turkey