Geri Anasayfa

Detay

Orhan Pamuk’un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları
(Orhan Pamuk’s Heroes Looking for Writing in a Postmodern Labyrinth )

Yazar : Fethi DEMİR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1811-1822

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2307

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Orhan Pamuk’un romancılık kariyerindeki en önemli dönemlerden birini hiç kuşkusuz postmodernizm bağlamında değerlendirilen Kara Kitap ve Yeni Hayat adlı yapıtları oluştur. Yazarın ününü hem Türkiye’de hem de dünyada arttıran bu yapıtlar, Türkiye’de postmodern romanın avangart örnekleri arasında gösterilir. Postmodern bir labirenti andıran bu metinlerde, anlatının merkezinde ise esas olarak yazıyı, ilhamı, edebiyatı arayan iki yazar adayının girift ve çokanlamlı yolculukları vardır. Bu özellikleriyle, gerek Kara Kitap gerekse Yeni Hayat, Alman edebiyatında “Künstlerroman” olarak tanımlanan ve bir sanatçının kendini gerçekleştirme sürecini anlatının odağına yerleştiren roman türüyle benzerlikler gösterir. Nitekim hem Kara Kitap’ın hem de Yeni Hayat’ın ana kişisinin “yazıya ulaşma” ve “yazar olma” sürecine tekabül eden bu anlam arayışı, anlatının merkezinde yer alır ve kurgudan temaya, zamandan mekâna, anlatım tekniklerinden bakış açısına kadar tüm roman unsurlarını belirler.

Anahtar Kelimeler
Kara Kitap, Yeni Hayat, Postmodernizm, Yazıya ulaşma, Künstlerroman.

Abstract
Orhan Pamuk’s The Black Book and The New Life works, which are considered in the context of postmodernism, constitute one of the most important periods of his novel writing career. These works, which increased the writer’s popularity both in Turkey and in the world, are shown among avant-garde examples of postmodern novels in Turkey. In these texts resembling a postmodern labyrinth, at the centre of narration: there are basically attempts of two writer appliers who are looking for writing, inspiration, literature to attain writing/to be a writer. By means of these features both The Black Book and The New Life resemble a novel genre which named as “Künstlernovel” in German literature and establishes self-actualization process of a craftsman at the centre of narration. Likewise this pursuit of meaning corresponding to process of “attainment to writing” and “being a writer” of main character in both The Black Book and The New Life takes place at the centre of narration and determines all novel elements from fiction to theme, from time to place, from narration techniques to point of view.

Keywords
The Black Book, The New Life, Postmodernism, Attain to Writing, Künstlernovel