Geri Anasayfa

Detay

Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir
(Definition and Function of Tense )

Yazar : Muzaffer MALKOÇ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1075-1081

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2295

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Zaman, insanların olayların akışında hissettiği, çevremizde ve evrende kaydedilen değişikliklerin var oluşunun gözlendiği fiziksel bir fenomendir. Fiil zaman ise mecburi bir fiil çekim kategorisi olup, görevi ise, olayın vuku bulduğu zamanı değil, topik zamanı, yani zaman ekiyle belirlenen zaman dilimini konuşma anına göre geçmiş zaman (TT<), eş zaman (TTo) ve gelecek zaman (TT>) olarak doğal zaman diliminde konuşlandırmaktır. Fiil zaman gramer kategorisi olması sebebiyle de doğal zamanın aksine evrensel değildir. Birçok dilde bulunmayan –özellikle Çince gibi tek heceli dillerde- fiil zamanın görevini her dilde mevcut olan farklı zaman belirteçleri yerine getirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Zaman, fiil çekimi, topik zamanın konuşlandırılması

Abstract
Time is a physical fenomenon, by means of which human beings can sense and record changes in the environment and in the universe. Time is also universal. Tense is a category of verbal inflection that indicates a relationship between the topic time and the time of speech. A verb tense can also give the topic time as past (TT<), present (TTo), or future (TT>). In comparison to time, tense is not universal; in many languages (mostly isolating languages, like Chinese) the concept of time is expressed not by the verb but by other parts of speech (temporal adverbials or even nouns, for example).

Keywords
Key words: tense, verb flexion, topic time, location