Geri Anasayfa

Detay

Ragıp Şevki Yeşim’in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları
(Life, Historical Novels and Litterary Personality of Ragıp Şevki Yeşim )

Yazar : Muharrem DAYANÇ  Emrah KAYIMKAYA  

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 205-220

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2286

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Romancılık faaliyetlerini konularına göre sınıflandırdığımızda dikkati çeken en önemli roman türlerinden birisi de tarihî romancılıktır. Tarihî romancılık konusunda 1960’lı yıllarda ün kazanmış önemli şahsiyetlerden birisi de Ragıp Şevki Yeşim’dir. Tarihî romana yönelmesinin arka plânında bu türü Türk okuyucusuna sevdirme düşüncesi yatan Yeşim’in, eserlerinde, tarihî gerçeklere bağlı kalmaya özen göstermekle birlikte, bu gerçekliği zaman zaman hayal dünyasıyla da süslediği görülür. Yazarın dikkati çeken bir başka önemli yanı ise üslûbunun akıcılığı ve dilindeki sadeliktir.

Anahtar Kelimeler
Ragıp Şevki Yeşim, Tarihî Roman, Türk Edebiyatı, 1960’lı Yıllar

Abstract
When we classify the novalism activities according to the subjects, historical novalism seems to be one of the most important novel kinds. One of the most famous figures of historcal novelism in 1960's is Ragıp Şevki Yeşim. He inclined to the historical novalism because he wanted to please this kind to the Turkish reader. Although he took pains being devoted to the historical facts in his works, he sometimes adorned this facts with his fancy world. Fluency in style and plainness in language are other important features of the author.

Keywords
Ragıp Şevki Yeşim, Historical Novel, Turkish Literature, 1960’s.