Geri Anasayfa

Detay

Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi
(A Study of Comparison between the Novels Bab-ı Esrar and Aşk )

Yazar : Hasan YÜREK    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1623-1636

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2284

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Bir milletin edebiyatı aynı ya da farklı dönemlerde benzer bir içeriği anlatabilmektedir. Bab-ı Esrar ve Aşk adlı romanlarda buna örnektir. Her iki romanda da, farklı derecelerde de olsa, Mevlânâ-Şems-i Tebrizî ilişkisi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmada buradan hareketle iki romanın benzer ve ayrılan yönleri ele alınmaya ve benzer bir içeriğin nasıl farklı romanlar ortaya çıkardığı üzerinde durulmaya çalışılmaktadır. Buna bağlı olarak roman unsurları açısından romanlar karşılaştırılmakta ve ortaya çıkan özellikler aracılığıyla sonuçlara varılmaktadır. Bu kıyaslama yapıldıktan sonra da benzer içeriğin olmasına rağmen ortaya çıkan farkların sebepleri üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bab-ı Esrar, Aşk, Ahmet Ümit, Elif Şafak.

Abstract
In a literature of a nation sometimes writers living in the same or different ages might write novels narrating some common issues. Bab-ı Esrar and Aşk are novels of this kind. In both novels the relation between Mawlana and Shams-e Tabrizi is narrated even if it is written in different levels. This article aims to examine how the two novels have similar or different aspects about this issue and to discuss how two different novels emerged from a common topic. In respect to this examination structural elements and the features of the contents of the novels are compared and based on this comparison some conclusions are derived. Lastly the reasons of the different paths of the novels despite a common issue are explained.

Keywords
Bab-ı Esrar (The Door of Secrets), Aşk (Love), Ahmet Ümit, Elif Şafak.