Geri Anasayfa

Detay

Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya’ya Göçün Yüksel Pazarkaya’nın ‘Oturma İzni’ Adlı Öykü Kitabına Yansımaları
(Reflections of Germany Migration to the Yüksel Pazarkaya’s Story Book Oturma İzni by Its Socio-Economic Aspects )

Yazar : Ahmet DEMİR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 675-689

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2263

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Yüksel Pazarkaya’nın 1977 yılında yayınlanan Oturma İzni adlı öykü kitabı, sosyal, ekonomik, kültürel, psikolojik vb. açılardan Türklerin Almanya’ya göç serüveninden ve birinci kuşak Türklerin Almanya yaşamından gerçekçi kesitler sunar. Oturma İzni’nde yer alan öykülerde, her şeyden önce iş gücü göçü karakteristiği taşıyan ve temelinde ekonomik nedenlerin yer aldığı Almanya’ya göçün özellikle sosyo-ekonomik yönü işlenmiştir. Almanya’ya göçün altında yatan ekonomik nedenler, birinci kuşak Türklerin içinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullar ve Almanya’daki sosyo-ekonomik konumları, hem Türkiye hem de Almanya gerçeği çerçevesinde yansıtılmıştır. Bu çalışmada, sosyo-ekonomik yönüyle Almanya’ya göçün ve birinci kuşak Türklerin yaşamına dair sosyo-ekonomik gerçekliğin Oturma İzni adlı öykü kitabına yansımaları incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yüksel Pazarkaya, Oturma İzni, Almanya, göç, birinci kuşak Türkler

Abstract
Yüksel Pazarkaya’s story book Oturma İzni, published in 1977, presents realistic scenes from the Turkish migration to Germany and Germany lives of first generation Turks by its social, economic, cultural, psychological aspects. In Oturma İzni it is especially focused that the socio-economic aspect of Germany migration which bears first of all, the characteristics of Labor Migration and the basis of which relays upon economic reasons. In the story book, the economic reasons of Germany migration, the socio-economic conditions of first generation Turkish migrants and their socio-economic status in Germany reflected in the frames both the Turkey and Germany realities. In this work, the reflections of Germany migration by its socio-economic aspects and socio-economic reality of first generation Turkish migrants to the story book of Oturma İzni are being analyzed.

Keywords
Yüksel Pazarkaya, Oturma İzni, Germany, migration, first generation Turks.