Geri Anasayfa

Detay

Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi
(An Element of Beloved’s Beauty, Hair, and Its Effect on Lover )

Yazar : Kürşat Şamil ŞAHİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1851-1867

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2246

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Divan şiirinde anlatılan bütün konuların merkezinde hep sevgili vardır. Sevgili ile âşığın serüveni hiç bitmez. Sevgilinin güzelliği dilden dile dolaşır. Sevgiliyi güzel kılan vasıflardan en önemlisi ilk göze çarpan unsur olmasından dolayı saçtır. Sevgilinin güzellik unsurlarından en çok üzerinde durulan saçın bu önemi, yüzün güzelliğini daha da artırmasından kaynaklanmaktadır. Saç, âşığı sevgiliye bağlayan ve onu çok fazla etkileyen bir özelliğe sahiptir. Saçlar, aşığı cezbeden aynı zamanda da eziyet eden özellikleriyle karşımıza çıkar. Âşıklar için saçlar yakalanmaktan, bağlanmaktan kaçılamayacak bir güzelliktedir. Âşıkların hem saça bağlanmak istedikleri hem de bağlanmaktan dolayı şikâyet ettikleri görülür. Bu makalede genel olarak saçtan bahsedildikten sonra onun âşık üzerindeki etkisini gösteren teşbih, mecaz ve tasavvurlar toplu bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sevgili, âşık, güzellik, saç, Divan şiiri

Abstract
There is always beloved in the center of all the issues described in the Divan poetry. The adventure between beloved and lover never ends. The beauty of the beloved is talked from mouth to mouth. The most important feature in beloved is hair as it is the first striking element. This importance of hair, the most emphasized the element of beauty in beloved, stems from that it increases the beauty of the face further. Hair has a property affecting lover very much and binding lover to beloved. Hair is seen in the characteristics of suffering at the same time attracting to the lover. Hair has a beauty for lovers inescapable of being caught, being affined to. Lovers are seen both to wish to affine to hair and to complain to do so. In this article, after referring to hair in general similes, metaphors and imaginations exposing its effect on the lover are tried to be presented collectively

Keywords
Beloved, lover, beauty, hair, Divan Poetry