Geri Anasayfa

Detay

Karabük’ün İlk Yayını: Karabük Dergisi
(Karabük’s First Publication: Karabük Magazine )

Yazar : Selman YAŞAR    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1287-1298

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2217

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Karabük, Cumhuriyet döneminin ilk ağır sanayi kenti olmasının yanı sıra, basın hayatı nedeniyle de Türkiye’nin pek çok ilinden ileri durumdaydı. Karabük’te basın çalışmaları 1944 yılında Sadi Yaver Ataman tarafından yayınlanan ve 12 sayı süren Karabük adlı mecmuanın yayınlanmasıyla başlamıştır. Aylık olarak yayınlanan Karabük dergisi zengin folklor ve kültüre sahip Karabük’ü tanıtmak amacını gütmüştür. Tarih başta olmak üzere şehrin folklorü, kültür ve edebiyatı ile ilgili bilgiler vermiştir. Bu yazılar Karabük Haberleri, Teknik Bilgiler, Tarih ve Arkeoloji, Etnoğrafya, Mitoloji, Edebiyat, Biyografi, Kitaplar Arasında, Halk Edebiyatı, Halk Bilgisi(Folklor), Kahramanlık Anıları, Eğlenceli Köşe, Meraklı Bilgiler ve Öğretmen köşesinde yeralmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karabük, Basın, Dergi, Sadi Yaver Ataman.

Abstract
Karabük besides the first heavy endüstrial city also due to the press life has been advanced. Press Works in Karabük has began in 1944 with the publishing and twelve issue continue magazine which named Karabük. Karabük Magazine which has been published monthly, has pursued an aim to introduce the Karabük where has rich folklore and culture. It has given to inform in connection with first of all history, city’s folklore, culture and literature. This writings to take part in Karabük News, Technique Knowledges, History and Archaeology, Etnography, Mythology, Literature, Biography, Between the Boks, Folk Literature, Popular Science(Folklore), Memories of Heroism, Amusing Nook, Knowledges of Curious and Teacher Nook.

Keywords
Karabük, Press, Magazine, Sadi Yaver Ataman.