Geri Anasayfa

Detay

Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: ‘Sinekli Bakkal’ Romanında Yapı ve İzlek
(The Place Where the Identity Values Conflict: The Structure and Theme in ‘Sinekli Bakkal’ )

Yazar : Veysel ŞAHİN    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1549-1580

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2202

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Halide Edip Adıvar’ın olgunluk dönemi eserlerinden olan ‘Sinekli Bakkal’ romanı, bir devrin metinleşen yüzü olarak Türk toplumunun değişim ve dönüşümlerini, bir fark edişler bütünü olarak çağın akışı içinde yeniden ele alır. Yazar, ‘Sinekli Bakkal’ romanıyla bireysel konuların sınırlarını aşarak toplumsal sorunlara yönelir. Toplumun içinde bulunduğu durumu, bir ayna gibi metne taşıyan Adıvar, zamanın çatışmalarla dolu akışını, yaşamın gerçekliğine dönüştürerek merkezi bir mekânın içinde simgelerin diliyle ortaya koyar. Bu yönüyle kimliksel değerlerin çatıştığı ‘Sinekli Bakkal’ romanı, simgelerle örülmüş, kendilik evrenin, kişi, mekân ve zaman boyutunda bir yansımasıdır.

Anahtar Kelimeler
Sinekli Bakkal, Rabia, kadın, Doğu -Batı çatışması, aşk, müzik, ötekileşme, yozlaşma.

Abstract
In ‘Sinekli Bakkal’, as the textual face of the day and which is among the works written during the maturity period of Halide Edip Adıvar, the changes and transformation of Turkish society as a whole of awareness in the flow of the era are re-evaluated. With the novel, the author heads for the social problems going beyond the boundaries of i

Keywords
Sinekli Bakkal, Rabia, woman, East-West conflict, love, music, becoming the other, degeneration.