Geri Anasayfa

Detay

Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi
(IncompatibleI Who Can’t Get Used to The City Life: An Essay Assay (Analysis) on Turgut Uyar’s Geyikli Gece Poem )

Yazar : Mehmet YILMAZ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1893-1906

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2178

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Kentleşme sürecinin modern Türk şiirine yansımaları etraflıca incelenmemiştir. Özellikle 1950’lerden sonra toplum hayatında yaşanan kırsal kesimden göç ve büyük kentlerin inşası modern Türk şiirini içerik olarak değiştirmiştir. İkinci Yeni hareketinin öncü simalarından biri sayılan Turgut Uyar şiirlerinde kentleşme sürecinin birey üzerinde yarattığı etkileri değişik yönleriyle gözler önüne serer. Geyikli Gece şiiri, Turgut Uyar’ın, kentleşmenin birey üzerindeki etkilerini anlatan en önemli eserlerinden biridir. Bu çalışmada kentleşme sürecinin şiirimize yansımasına bir örnek olarak Geyikli Gece şiiri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Turgut Uyar, Kentleşme, Uyumsuz Birey, Modern Türk Şiiri, Geyikli Gece.

Abstract
The reflections of the Urbanization process on the Modern Turkish Poetry has not been investigated extensively. Especially migration from rural areas in public life after 1950s and the construction of large cities have changed the content of the Modern Turkish Poetry. Turgut Uyar, one of the leading personalities of the Second New Movement , reveals the effects of the urbanization process on the i

Keywords
Turgut Uyar, Urbanization, İncompatible İndividual, The Modern Turkish Poetry, Geyikli Gece.