Geri Anasayfa

Detay

Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu
(Time Fiction in Selim İleri's Novels )

Yazar : Nesrin MENGİ    

Türü : Telif

Baskı Yılı : 2011

Sayı : Volume 6 Issue 3

Sayfa : 1083-1096

Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.2137

Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın

Özet
Selim İleri’nin romanlarının en önemli özelliği, çoğunlukla kronolojik sıralamaya uygun bir zaman kurgusunun olmamasıdır. Metinlerde okuyucu hem an hem geçmiş hem de gelecek zaman dilimleriyle karşı karşıya gelir. Bunlardan özellikle geriye dönüşlerle ana taşınan geçmiş, romanlarda geniş yer tutar. Bu zaman kullanımı, onun geleneksel roman anlayışından ayrıldığını gösteren ve modernist romana yaklaştıran önemli bir özelliktir. Bu makalede, Selim İleri’nin romanlarının en önemli biçim özelliği olan zaman kurgusu, romanlarından örneklerle incelenmiştir. Yazarın modernist romana ait bir zaman algısına sahip olduğunun gösterilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Selim İleri, zaman, modernist roman.

Abstract
The most important characteristic of Selim İleri’s novels is that its time fiction not being proper for chronological ordering. In text, reader encounter time zone which concern now, past and future. In these time zones especially with return passages past moving to present exist mostly in his novels. This time using, shows his splitting off traditional novel concept and an important feature closing up modernistic novel. Time fiction which is the most important method feature of Selim İleri’s novel is researched with samples. It is intended to show that the writer has time perception on modernistic novel.

Keywords
Selim İleri, time, modernistic novel.